بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ خود تنظیم Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ خود تنظیم Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ خود تنظیم HSB در سه مدل بلبرینگ خود تنظیم با طرح پایه، بلبرینگ خود تنظیم با رینگ داخلی عریض و بلبرینگ خود تنظیم آب بندی شده ارائه می گردد. بلبرینگ خود تنظیم HSB نسبت به دیگر انواع بلبرینگ ها اصطکاک کمتری تولید نموده که این مساله…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ خود تنظیم اس کا اف (Self-Aligning Ball Bearings)

بلبرینگ خود تنظیم اس کا اف (Self-Aligning Ball Bearings)   بلبرینگ خود تنظیم SKF در سه مدل بلبرینگ خود تنظیم با طرح پایه، بلبرینگ خود تنظیم با رینگ داخلی عریض و بلبرینگ خود تنظیم آب بندی شده ارائه می گردد. بلبرینگ خود تنظیم SKF نسبت به دیگر انواع بلبرینگ ها اصطکاک کمتری تولید نموده که…