بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ کف گرد Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ کف گرد Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ کف گرد HSB در سه مدل بلبرینگ کف گرد تک جهت، بلبرینگ کف گرد دو جهت با واشر نشیمنگاه کروی ارائه می گردد.   بلبرینگ کف گرد HSB   بلبرینگ کف گرد در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها فقط…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ کف گرد اس کا اف (Thrust Ball Bearing SKF)

بلبرینگ کف گرد اس کا اف (Thrust Ball Bearing SKF)   بلبرینگ کف گرد SKF در سه مدل بلبرینگ کف گرد تک جهت، بلبرینگ کف گرد دو جهت با واشر نشیمنگاه کروی ارائه می گردد. بلبرینگ کف گرد SKF بلبرینگ کف گرد در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها…