بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ کف گرد Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ کف گرد Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ کف گرد HSB در سه مدل بلبرینگ کف گرد تک جهت، بلبرینگ کف گرد دو جهت با واشر نشیمنگاه کروی ارائه می گردد.   بلبرینگ کف گرد HSB   بلبرینگ کف گرد در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها فقط…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ تماس زاویه ای Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ تماس زاویه ای Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه (Double row angular contact ball bearings)   در بلبرینگ های یک ردیفه با تماس زاویه ای، همانگونه که در شکل نشان داده شده است، شیارها به نحوی قرار گرفته اند که نیرو ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ شیار عمیق HSB یا بلبرینگ شش هزاریHayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ شیار عمیق HSB یا بلبرینگ شش هزاریHayper Sanat Bearin) HSB) بلبرینگ شیار عمیق HSB در چهار مدل بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبرینگ شیار عمیق فولاد ضد زنگ، بلبرینگ شیار عمیق با شیار جا زنی و بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه ارائه می گردد.   ویژگی های بلبرینگ شیار عمیق HSB   1) بلبرینگ…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ خود تنظیم Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ خود تنظیم Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ خود تنظیم HSB در سه مدل بلبرینگ خود تنظیم با طرح پایه، بلبرینگ خود تنظیم با رینگ داخلی عریض و بلبرینگ خود تنظیم آب بندی شده ارائه می گردد. بلبرینگ خود تنظیم HSB نسبت به دیگر انواع بلبرینگ ها اصطکاک کمتری تولید نموده که این مساله…