Author Archives: manager.f

کاسه نمد فشار قوی: کاربرد و بهترین برندهای داخلی و خارجی

کاسه نمد فشارقوی

کاسه نمد فشار قوی قطعه ای است که در اکثریت سیستم های هیدرولیکی جهت آب بندی استفاده می شود. این قطعه در بسیاری از دستگاه ها و موتورهای متحرک و پیستون ها و پمپ ها قابل استفاده می باشد.   وظیفه کاسه نمد فشار قوی در واقع کاسه نمد فشار قوی برای جلوگیری از ریزش هر […]