Author Archives: mohammadreza

آشنایی با کدهای بلبرینگ صنعتی + استاندارد دقت آنها

آشنایی با بلبرینگ ها و استاندارد ها

آشنایی با کدهای بلبرینگ صنعتی + استاندارد دقت آنها ، یکی از اساسی ترین قسمت های کار با بلبرینگ صنعتی می باشد. معمولا برای تشخیص مشخصات فنی و غیر فنی انواع بلبرینگ ها از یک سری کد برای شناسایی آن ها استفاده می شوند. این کد ها بر اساس جنس و نوع و اجزای سازنده […]

تشخیص لقی یا تلرانس بلبرینگ

بلبرینگ

تشخیص لقی یا تلرانس بلبرینگ صنعتی، یکی از مهم ترین مباحثی است که در هنگام کار با انواع بلبرینگ ها باید به آن دقت داشت. بلبرینگ ها برای کار کردن به این لقی احتیاج دارند و به همین دلیل است که تشخیص لقی یا تلرانس بلبرینگ، نقش مهمی در عملکرد انواع بلبرینگ ها دارد. نیاز […]