چرخ دنده (دنده مقابل) ساده بدون نافی 22 دندانه مدول 1

شناسه محصول: 073120222 دسته:
به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید