چرخ دنده (دنده مقابل) ساده نافی دار 30 دندانه مدول 1

شناسه محصول: 073120225 دسته:
به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید