چرخ دنده (دنده مقابل) ساده بدون نافی 96 دندانه مدول 2

شناسه محصول: 073120226 دسته:
به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید